[HOME]

MREŽE

Članstva u mrežama nevladinih organizacija kao i spisak naših saradnika

 

[ O NAMA ]
[ O KOSJERICU ]
[ PROJEKTI ]
[ LINKOVI ]
[ FAJLOVI ]
[ KONTAKT ]

MREŽE

 

Volvox - elektronska mreža ekoloških NVO Srbije i Crne Gore
www.volvox.org.yu

Volvox - elektronska mreža ekoloških NVO Srbije i Crne Gore je pokrenuta u okviru projekta Regionalnog programa obnove životne sredine jugoistocne Evrope (The Regional Environmental Reconstruction Program - REReP).

Elektronska mreža ekoloških NVO Srbije i Crne Gore VOLVOX okuplja nevladine organizacije koje se bave životnom sredinom i njenom zaštitom u cilju razmene informacija, iskustava i znanja, korišćenjem elektronskih sistema komunikacija.

 

Federacija nevladinih Srbije (FeNS)
www.fens.org.yu

U Beogradu je 16. februara 2003. godine, na konferenciji "Udruženi građani i građanke" osnovana Federacija nevladinih Srbije (FeNS). Ovo je do sada najbrojnija mreža nevladinih organizacija - u ovom trenutku mreža broji 420 organizacija članica iz ukupno 102 opštine u Srbiji.

Izvršni organ mreže je Veće FeNS-a koje je sastavljeno od 17 predstavnika organizacija, odabranih po regionalnoj osnovi. Veće ima tri ko-predsedavajuća koji u javnosti predstavljaju FENS.

 

Forum ''Environment for Europe 07''
više informacija

Forum ''Environment for Europe 07'' predstavlja mrežu ekolških i drugih nevladinih organizacija na teritoriji Srbije i Crne Gore. Ideja za osnivanje Foruma EfE07 nastala je kao rezultat Okruglog stola NVO na simpozijumu »Životna sredina ka Evropi - EnE05o« koji je održan 5-8 juna 2005. godine. Nastala je iz  potrebe za aktivnijim učešćem nevladiniog i civilnog sektora u pripremama organizacije Pan-evropske ministarske evropske konferencije «Životna sredina za Evropu« koja će se održati oktobra 2007. godine u Beogradu kao i potrebe za aktivnijim delovanjem svih sektora u oblasti održivog razvoja i  i zaštite životne sredine. Ova potreba je naročito izražena usled nedovoljnog i nesistematičnog angažovanja  institucija na republičkom nivou a posebno resornog ministarstva.

» O nama
» Statut
» Saradnici
» Mreže
» Donatori