[HOME]

JAČANJE GRAĐANSKOG AKTIVIZMA

 

[ O NAMA ]
[ O KOSJERICU ]
[ PROJEKTI ]
[ LINKOVI ]
[ FAJLOVI ]
[ KONTAKT ]

JAČANJE GRAĐANSKOG AKTIVIZMA

 

Jačanje građanskog aktivizma je dugoročni projekat (počeo 1. februara 2004. i još uvek u toku) saradnje Centra za antiratnu akciju (sada Centar za mir i razvoj demokratije) sa K-Town Group-om kao lokalnim partnerom. Projekat je podržan od strane NED (National Endowment for Democracy).Pored toga što redovno prati društveno - političku situaciju i javnu scenu,  kulturnu scenu, delovanje političkih stranaka, aktivnosti NVO-a i rad lokalnih medija, K-Town Group je ovim projektom i jak faktor i posrednik građanskog delovanja u lokalnoj sredini.  S jedne strane to postiže konkretnim akcijama, uglavnom volonterskim, a s druge strane edukacijom institucija, zainteresovanih grupa i pojedinaca.

Svojom otvorenom kancelarijom, postupa kao nevladina organizacija u kojoj se novi aktivisti susreću i koordiniraju svoje aktivnosti.  Zahvaljujući tome, K-Town Group trenutno okuplja oko 60 zvaničnih članova. 
 
Takođe, programom jačanja lokalnog aktivizma osnovan je volonterski servis u okviru organizacije, koji služi mladim volonterima za edukaciju i podršku u samostalnim akcijama. Pod okriljem servisa, rodio se niz ideja za volonterske poduhvate koji donose neku dobrobit gradu. Tako je u aprilu-maju 2005. godine sprovedeno ekološko javno zagovaranje (videti pod EKOsjerić), a u septembru-oktobru oslikavanje dečjeg dispanzera u Domu zdravlja u Kosjeriću (videti pod Bajka na zidu) - akcije koje su po svom značaju poprimile dimenzije samostalnih projekata.  Zahvaljujući intenzivnoj edukaciji i čestim angažmanima, jedan broj volontera prerastao je u aktiviste i koordinatore manjih projekata. U 2004. godini, K-Town Group je redovno slao svoje članove na regionalne seminare EPuS-a i Ekspertske mreže u programu Podrške civilnom društvu u Srbiji, na kojima su stekli znanja iz oblasti pisanja projekata, javnog nastupa,  međusektorske saradnje, javnog zagovaranja, volonterizma, liderstva i timskog rada.

U aprilu 2005. godine, treneri K-Town Group-e održali su dvodnevni seminar sa temom volonterskog menadžmenta, posvećen samo svojim najaktivnijim volonterima.U Saradnji sa Mladim istraživačima Srbije u Kosjeriću se jednom godišnje održava tribina na kojoj mladi ljudi i ostali građani Kosejrića i regiona mogu da se informišu o uslovima odlaska na medunarodne volonterske kampove ili dugoročno volontiranje na raznim mestima u svetu.

Maja 2005. godine, K-Town Group bio je domaćin seminara Centra za mir i razvoj demokratije namenjenog svim lokalnim centrima uključenim u projekat NED-a: Novi Bečej - Grupa PAAD,  Sjenica - Flores i Kosjerić - K-Town group, sa ukupno 30 učesnika.Zarad usavršavanja na polju razvoja međunarodne volonterske razmene, predstavnici K-Town Group-e pohađali su seminar za "host" i "sending" organizacije u Skoplju, namenjen Srbiji, Bosni, Republici Srpskoj, Makedoniji i Austriji, u organizaciji European youth education and culture iz Austrije.

Takođe, imali smo svog predstavnika i na seminaru za nenasilno rešavanje konflikata u Tivtu, namenjenom bivšim jugoslovenskim republikama, u organizaciji Centra za nenasilnu akciju iz Sarajeva.

Uz podršku Resurs centra iz Požege, oformljena je Grupa za međusektorsku saradnju u Kosjeriću, kojom koordinira K-Town Group-a, a čine je MZ grad Kosjerić, Turistička organizacija, Centar za socijalni rad, Narodna biblioteka, Tehnička škola, Dom zdravlja, Radio Kosjerić i Crveni krst.  Na ovaj način insistira se na edukaciji, preporodu i saradnji među institucijama i njihovom aktivnom odnosu prema lokalnoj vlasti i rešavanju zajedničkih problema u Kosjeriću.Veliko hvala Centru za mir i razvoj demokratije, koji nam već dve pune godine, pružanjem podrške u osnovnim resursima, omogućava napredan rad.

» Spisak svih projekata