[HOME]

PRVI MEĐUNARODNI UMETNIČKI KAMP
2-12. AVGUST 2002.
KOSJERIĆ

 

[ O NAMA ]
[ O KOSJERICU ]
[ PROJEKTI ]
[ LINKOVI ]
[ FAJLOVI ]
[ KONTAKT ]

PRVI MEĐUNARODNI UMETNIČKI KAMP 2002.

 

Lider Tanja Bjelanović
Kolideri: Tijana Mirović i Predrag Diković

Prvi internacionalni umetnički kamp, 2-12. avgust 2002. u Kosjeriću. U radu je učestvovalo 28 mladih umetnika iz 11 zemalja. Grupa je po uzrastu i umetničkom obrazovanju bila prilično heterogena, ali je svaki od učesnika, u skladu sa svojim mogućnostima, naslikao jednu ili više slika, koje su nakon završne izložbe podeljene sponzorima.

Pored izrade individualnih radova, grupa je inicirala i izvela jedan zajednički umetnički rad, akciju » Obeležavanja glavne ulice«. Obzirom da je kamp brojio preko 28 učesnika iz 11 zemalja, dosli smo na ideju da na jedan vizuelno duhovit način objekte u glavnoj ulici u dužini od oko 500 metara, na najprometnijem delu izlepimo natpisima koji na svim zastupljenim jezicima tautološki označavaju određeni objekt, stvar. Tako su pripremljene male table sa natpisima kojime su markirani trava, cveće, žbunje, svako drvo u ulici, a nisu izostale ni korpe za otpatke, trafike, prodavnice, saobraćajni znaci, fontana, most. piljarnice. Natpisi su bili na jednom od zastupljenih jezika. Šetnja glavnom ulicom je tako postala jedna vrsta igre pronalaženja i odgonetanja natpisa, ali i neka vrsta učenja stranih reči (doduse, prikladna za mlađe uzraste), a poslužila je ovog puta pre svega u svrhe  umetničke akcije. Jedan od ciljeva, bio je i da se pokažu teškoće u komunikaciji, koje su učesnici kampa uočili i hteli da ih podele sa ostalim građanima Kosjerića.Radionica za vizuelnu umetnost bila je jedna od tri umetničke radionice koje su se odvijale paralelno, ali i ostvarivale medjusobnu saradnju, čime je program dobio i multimedijalnu dimenziju, a sam dogadjaj obogaćen mnogobrojnošću učesnika i intenzitetom druženja.
Grupa za poeziju je po uzrastu i umetničkom obrazovanju i usmerenju bila prilično heterogena, tako da je radionica poprimila uglavnom edukativni karakter.Obrađivani  su književno-teorijski tekstovi T.S.Eliota i E.A.Poa. Nad ovim esejima iznošeni su stavovi i razvijana diskusija o pogledima na stvaranje, književnost, poeziju i raznim pojmovima vezanim sa ovim predmetom (problemi podele književnosti, inspiracija za stvaranje, vrednost savremene poezije i njen položaj u svetu). Svoja razmišljanja i zaključke članovi grupe iznosili su i kroz analizu Poove pesme «Gavran» uz propratni esej «Filozofiju kompozicije», kao i kroz predstavljanje književnog rada  pisaca iz svojih zemalja.Jednu popodnevnu radionicu članovi su proveli sa lokalnim pesnicima, Milunikom Bjelanović i Miljkom Mitrovićem, u razgovoru o književnosti, čitanju poezije i medjusobnoj razmeni stvaralačkih iskustava i dela.  Književno veče posvećeno našem pesniku Draganu Jovanoviću Danilovu održano je u čast gostiju kampa.

Kreativni aspekt radionice ogledao se u novostvorenim pesmama većine učesnika, inspirisanim zajedničkim radom. Vrhunac stvaralačkog rada postignut je u zajedničkom delu čitave grupe-pesmi napisanoj na govornim jezicima svakog od učesnika. Svi ovi radovi prezentovani su auditivno, ali i vizuelno (ilustrovano od strane slikara) na otvaranju izložbe grupe za vizuelnu umetnost, poslednjeg dana kampa u Holu Doma kulture u Kosjeriću. I ne samo tad, poezija je čitana svih deset dana i u svim okolnostima.U muzičkoj radionici bilo je 10 učesnika iz 5 zemalja. U toku rada, učesnici su  predstavili svoje muzičko iskustvo i muziku svoje zemlje. Muzičari su se delili u veće i manje grupe, a u par numera učestvovali su svi članovi. Uzajamno su učili jedni druge pesmama svojih naroda da bi do kraja rada bio uradjen aranžman za veliki broj pesama.

Radionica je tako poprimila i edukativni karakter (nove pesme, aranžerski rad). Korišćene su note i brojni snimci nacionalnih pesama i muzičkih favorita koje su učesnici medjusobno razmenili.


Na završnom koncertu, na trgu u Kosjeriću,  izvedena je 21 numera (italijanske, španske, belgijske, grčke i srpske pesme). Priliku da još jedanput uživaju u divnoj muzici, gradjani Kosjerića i ostali učesnici kampa imali su i zahvaljujući parohijskom domu i proti koji je sa ushićenjem ustupio crkveni prostor za ovaj daj. Uglavnom različite kompozicije od onih na koncertu, a u ambijentu crkvenog dvorišta pod reflektorima, ostavile su podjednakojak utisak na publiku.

» Spisak svih projekata