[HOME]

DRUGI MEĐUNARODNI UMETNIČKI KAMP
27.7. - 6.8. 2003.
KOSJERIĆ

 

[ O NAMA ]
[ O KOSJERICU ]
[ PROJEKTI ]
[ LINKOVI ]
[ FAJLOVI ]
[ KONTAKT ]

DRUGI MEĐUNARODNI UMETNIČKI KAMP 2003.

 

Kamp lider: Tanja Bjelanović
Kamp kolideri: Tijana Mirović, Ognjen Odobašić i Predrag Diković

Second international art camp je naziv za međunarodni umetnički letnji volonterski kamp, koji se ove godine po drugi put održao u Kosjeriću, u trajanju od 27.7. - 6.8. 2003. Aktivnosti kampa prvobitno su koncipirane kao rad u tri umetničke radionice-vizuelna umetnost, muzika i poezija, a uključujući 21 učesnika iz stranih zemalja(po 7 za svaku radionicu) i zainteresovane građane Kosjerića. Iz inostranstva je prispelo 20 mladih umetnika iz 12 zemalja(Belgija, Danska, Italija, Malta, Slovačka, Francuska, Nemačka, Švedska, BIH, Kanada, Velika Britanija i Srbija i Crna Gora), kao i još toliko volontera iz Kosjerića, Valjeva, Lučana, Beograda koji su za kamp čuli i priključili mu se.Trećeg dana kampa, spontano je otvorena i četvrta, dečja likovna radionica, u koju su bila uključena deca Kosjerića, samoinicijativno, pokrenuta svakodnevnim radom na otvorenom grupe za vizuelnu umetnost. Ovu grupu vodila je akademska slikarka iz Užica, Jelena Tijanić. Sastojala se od uglavnom stručnih lica(profesora umetnosti, slikara, dizajnera) i studenata umetnosti i, koristeći prostor Doma kulture u Kosjeriću, oslikala 20 platana, 10 grafika, i koristeći najrazličitije tehnike, pravila skulpture, instalacije, fotografije i izvodila performanse na raznim mestima u gradu, a na zidovima Tržnog centra u Kosjeriću, oslikala mural sa temom prijateljstva. Pridruženoj dečjoj likovnoj grupi bila su obezbeđena sredstva za slikanje akvarela i kao rezultat je izašlo oko 50 dečjih radova. Svi nastali radovi izloženi su u holu Doma kulture 5.08, gde je postavka još uvek otvorena javnosti i moguće ju je posetiti do 05.09.2003. Pesnička radionica, pod vođstvom Tijane Matijević iz Beograda, uz pomoć Jelice Pajić iz Lučana, radila je u Legatu Galerije Lize Marić-Križanić, a sastojala se iz dva dela: edukativnog i kreativnog. Edukativni deo obuhvatao je diskusije o problemima pesništva na primerima iz istorije srpske književnosti.

S druge strane, čitanje i tumačenje Bodlerove poezije, kao vrhunca svetske književne baštine, predstavljalo je sponu među učesnicima iz različitih zemalja. Kreativni deo je otpočeo uvodnim predavanjem o haiku poeziji nakon čega su učesnici sami počeli da stvaraju. Iz same prirode haiku-a, koji podrazumeva vizuelni element-sliku-proistekla je ideja da učesnici kreiraju i sinkretičke oblike-instalacije praćene tekstom. Finalni proizvodi tog procesa prikazani su na izložbi zajedno sa ostvarenjima grupe za vizuelnu umetnost. Ono što najbolje predstavlja rad ove radionice su mini zbirka haiku poezije, kao i renga-haiku venac pesama, na muralu koji je na kampu nastao. Prateći koncepciju oslikanog dela murala, tema prijateljstva je bila osnovna u stihovima renge. Različiti jezici na kojima su stihovi napisani, govore o mogućnosti komunikacije i jedinstva uprkos različitim kulturama i jezicima učesnika ovog kampa. Muzička grupa, pod vođstvom Dejana Resanovića iz Beograda, već prvog dana sastavila je orkestar, koji je vežbao u starom Hanu, prostorijama KUD Maksim Marković, i nakon desetodnevnog rada, sa povremenim nastupima u Hanu, održala završni koncert 05.08. na Tržnom centru sa raznovrsnim repertoarom koji je obuhvatio 13 numera iz različitih zemalja. Orkestar KUD-a bio je specijalni gost koncerta, a neki od članova su se priključili internacionalnoj grupi. Čitav rad krunisala je završna manifestacija 05.08. koja je otpočela otvaranjem izložbe i prezentacijom pesničke zbirke u Domu kulture, a završila se svečanim razotkrivanjem murala i koncertom na Tržnom centru, tako da je dobijen jedan bogat multiumetnički program. Izložbi je prisustvovalo oko 50 posetilaca, a nešto više od 100 slušalaca iz grada i okoline prisustvovalo je koncertu.Pored radnog dela, koji je zauzimao 7 sati dnevnih aktivnosti, održan je i niz kulturnih i zabavnih programa u cilju pospešivanja dinamike grupe i intenziviranja interakcije učesnika sa gradom i okolinom. Tako su najatraktivnije bile večeri predstavljanja kulture i običaja svih prisutnih zemalja, zatim maskembal, karaoke, muzičke večeri, sportske utakmice, a sve otvorene za javnost, kao i poseta koncertu Bilje Krstić u Požegi, ekskurzija u Mokru Goru i Sirogojno i izlet u Seču Reku. Prvog i poslednjeg dana održane su psihološke radionice(upoznavanje i pozdrav), a za evaluaciju su korišćeni upitnici koji su popunjeni po završetku poslednje radionice. Za sve učesnike oslikane su majice sa logom kampa. Produktivnost koju su učesnici pokazali u radnom delu premašila je prvobitna očekivanja. Razmena iskustava i saradnja u umetničkom stvaranju, planirana samo kao inicijator daljih, sličnih projekata i samo osnova za uspostavljanje interakcije stanovnika sa internacionalnom grupom, izrodila je umetnička dela na nivou dostojnom prezentacije široj javnosti, posebno što se tiče grupe za vizuelnu umetnost.U pesničkoj grupi, međutim, prijavile su se samo dve učesnice(obe Francuskinje), što je ispod predviđenog broja, ali je to ubrzo nadomešteno domaćim interesentima. Ipak, trebalo bi sledeće godine više poraditi na atraktivnijem i temeljnijem predstavljanju ove radionice, kako bi se njen program učinio raznovrsnijim i bogatijim po broju zastupljenih zemalja. Rezultati koje je projekat postigao ocenjeni su kao veoma zadovoljavajući. Što se tiče anganžmana stanovnika Kosjerića, kad su u pitanju posete javnim programima, očekivalo se više prisutnih građana, posebno na koncertu, kao i uključivanje većeg broja mladih u neformalno druženje, van radionica, sa strancima. Međutim, dvadesetak porodica, koje su primile goste u svoje domove, kao i svih 20 učesnika u radu, iz mesta i regiona, više su nego intenzivno bili uključeni u kamp, može se reći, 10 dana su pored svojih domova živeli u kampu i svi se smatraju njegovim aktivistima. Rezultat upitnika o utiscima sa kampa, svih sugrađana uključenih u kamp na ovaj ili onaj način, bio je da im je to lepo iskustvo i da žele da se ponovi. U prijateljskoj atmosferi, među žiteljima 12 zemalja sveta, sigurno da su se polako pomerile granice u pogledu na druge nacije, obogatilo multietničko iskustvo i ostvarile jake socijalne veze građana sa stranim i domaćim učesnicima kampa. I razmena na profesionalnom planu, dobro je došla za dalju ličnu afirmaciju i jednim i drugim kreativnim pojedincima, od kojh je većina prvi put stekla iskustvo u ovakvim programima. Umetnička dela nastala na ovaj način, pored materijalnog doprinosa zajednici (mural, slike, skulpture...) svakako pokazuju da izabrana sredina može odgovoriti ideji implementiranog projekta, a da joj on uzvraća afirmacijom kulturnih potencijala i sveopštim oživljavanjem letnje društvene i kulturne scene, kao i turističkom popularizacijom u zemlji i šire. U realizaciju projekta, pored K-town group, sve vreme je bila uključena i SO Kosjerić, sa kojom je ovom prilikom ojačana saradnja i potvrđeno poverenje za naredni kamp i eventualne druge projekte. KUD i Dom kulture, dve su institucije koje su pomogle održavanje kampa davanjem prostora i osoblja. Značajnu logističku pomoć dao je i Centar za antiratnu akciju i Mladi istraživači srbije iz Beograda. U toku kampa, K-town group je dobila i 4 nova člana koji su zainteresovani za pomoć u organizaciji narednog kampa.Saradnja sa VCZ (Volonterskim centrom Zagreb), koji se bavi letnjim volonterskim kampovima, ostvarena je preko zajedničke ideje o umetničkom kampu, koji je u Splitu po prvi put održan ove godine, donekle inspirisan kosjerićkim prošlogodišnjim. Ova dva kampa imala su zajedničkog lidera, Tanju Bjelanović, i dva zajednička učesnika, podstaknuta obema stranama da iz Kosjerića produže u Split. Rezultat ove saradnje je dogovor da naredne godine i u Kosjeriću bude zastupljen hrvatski lider i poneki učesnik, što će, nadamo se, polako uticati na smanjenje netrpeljivosti među dvema zemljama i povećanje međuljudske tolerancije. Dogovor svih strana koje su na bilo koji način učestvovale u projektu jeste da ga treba nastaviti i sledećih godina ponoviti u sličnom obliku. Planira se neposredan produžetak projekta, promovisanjem materijala sa ovogodišnjeg kampa u SKC-u u Beogradu, što bi trebalo da skrene pažnju na delokalizaciju kulture i da pomogne popularizaciji i ostvarenju u narednim godinama. Zaključak koji se nametnuo i prošle i ove godine jeste da kamp treba produžiti na 12-15 dana, ukoliko to mogućnosti dozvole. Veliki napredak primećen je u odnosu na prošlu godinu, a ocenjujemo da je uzrok u iskustvu i boljoj organizaciji sa više lidera kampa, odn. koordinatora projekta iz samog mesta(članova K-town grop), kao i volontera koji su samoinicijativno pritekli u pomoć na različite načine. Pored jake finansijske pomoći, dobro bi došlo i veće uključivanje SO Kosjerić, kao i drugih institucija, u samu realizaciju projekta, posebno angažovanjem pomoćnog osoblja. Trebalo bi više poraditi na traženju manjih sponzorstava ili druge vrste pomoći od preduzeća, privatnih preduzetnika i sl. u samom gradu. Takođe, program radionica mogao bi se proširivati i razrađivati, posebno što se tiče pesničeke, koja je po svojoj prirodi problematična zbog prepreke u samom medijumu koji se koristi-jeziku. Mogla bi se osnovati i institucionalizovana likovna ili muzička dečja grupa pri školama koja bi angažovala veći broj učenika. Naravno, medijsko pokriće treba i dalje intenzivirati i poraditi na promovisanju ideje u toku cele godine. Gostovanja u jutarnjem programu RTS1, četiri puta u dnevnoj štampi i nešto intenzivnije na lokalnom radiju nisu priperena trajanju i veličini događaja. Letnji volonterski kampovi, koji su u zemljama Evrope i sveta masovna pojava od završetka I svetskog rata, tek su se 90.-ih počeli organizovati kod nas i ne u prevelikom broju. Mogli bismo reći da se situacija znatno popravlja s obzirom na to da je ove godine održano 14 kampova različitog tipa(ekološki, rekonstrukcijski, umetnički, etnološki), od toga tri u Kosjeriću(muzički, likovni i pesnički), a preko 200 mladih otišli su iz naše zemlje kao učesnici u inostranstvu. Zadovoljstvo nam je što doprinosimo bogatijoj kamp-sceni Srbije i Crne Gore jer su se ovi programi pokazali kao izuzetno lepo i korisno iskustvo za mlade širom sveta, a od značaja su za lokalne zajednice u kojima se održavaju.

» Spisak svih projekata