[HOME]

BUDUCNOST MLADIH U KOSJERIĆU

Okrugli sto i prezentacija

 

[ O NAMA ]
[ O KOSJERICU ]
[ PROJEKTI ]
[ LINKOVI ]
[ FAJLOVI ]
[ KONTAKT ]

BUDUCNOST MLADIH U KOSJERIĆU

 

Projekat - istraživanje je izvela grupa mladih iz Kosjerića, aktivista organizacije K-town Group, u saradnji sa IRD-em i Građanskim inicijativama, tokom oktobra 2005. godine.Cilj istraživanja je bio utvrđivanje potreba i položaja mladih u Kosjeriću da bi se mogle svrsishodnije planirati buduće akcije njima namenjene, kao i dugoročna politika posvećena rešavanju problema mladih i grupa sa posebnim potrebama. Pored potreba i položaja mladih ispitano je i kako stanovnici Kosjerića vide grad (identitet grada), način na koji su mladi viđeni i učešće građana u rešavanju svakodnevnih problema.
Podaci su prikupljeni anketom koju su sproveli prethodno obučeni članovi grupe mladih na teritoriji grada Kosjerića.Uzorak su sačinjavali građani grada Kosjerića. Planiran je jednak broj ispitanika muškog i ženskog pola, a uzorak je stratifikovan prema uzrasnim kategorijama koje su disproporcionalno zastupljene jer je akcenat bio na kategoriji stanovništva od 15 - 30 godina, tj. na mladima.
Uzrasne kategorije su disproporcionalno zastupljene u uzorku da bi više bilo izraženo mišljenje mladih jer će upravo mladi biti u najvećem stepenu korisnici rezultata akcije koja će biti sprovedena i jer je najverovatnije da će se oni uključiti i pomoći pri realizovanju akcije.

OKRUGLI STO...

U sredu 7. decembra 2005. UG K-Town Group je organizovalo okrugli sto povodom teme istraživanja o potrebama i položaju mladih u Kosjeriću u prostoriji SO Kosjerić.
Okruglom stolu su prisustvovali: predstavnik SO Kosjerić menadžer Pero Misailović, sekretar MZ grad Kosjerić Cvetko Marković, direktorica zdravstvenog centra Kosjerić Ljiljana Kosorić, predsednik opštinskog odbora Demokratske stranke Milenko Jevtić, direktor Tehničke škole u Kosjeriću Milutin Bogdanović, predstavnici srednjoškolaca Tehničke škole, predstavnica Radija Kosjerić i članovi udruženja građana K-Town Group Miloš Božović i Anabela Jevtović.UG K-Town Group predstavilo je ishod istraživanja o potrebama i položaju mladih u Kosjeriću (gde je bila podeljena i digitalno predstavljena brošura)  i ponudilo nacrt rešenja problema. Taj nacrt sadržao je predlog osnivanja Kluba Mladih koji bi imao edukativni, zabavni i resursni karakter. Naime, K-Town bi se obavezao da okupi određeni broj mladih, kao i to da se poveže sa već postojećim omladinskim organizacijama u gradu (kao što je nedavno osnovana IDEJA) i da tako zainteresovanim mladim ljudima pruži mogućnost sudelovanja u rešavanju lokalnih i drugih problema koji interesuju i tiču se samih mladih. Edukativni karakter koji bi Klub Mladih pružio je samo iskustvo članova i volontera K-Town Group, kao i slanje zainteresovanih i organizovanje raznih treninga, seminara i radionica radi sticanja novih znanja i veština. Pošto je problem lošeg kulturnog i društvenog života bio rangiran kao jedan od nekoliko važnih, zabavni karakter Kluba Mladih pružio bi mogućnost mladima da u planiranoj prostoriji realizuju druženje, koriste internet usluge, prisustvuju video projekcijama i slično. Resursni karakter ovog kluba ogledao bi se u povezivanju sa drugim mladim ljudima širom zemlje i u inostranstvu, onima koji već imaju partnersko iskustvo sa K-Town Group i onima koji u velikoj meri svojim iskustvom, znanjima i kontaktima mogu da pomognu omladini Kosjerića. Takođe, udruženju građana K-Town Group potrebni su mladi novi ljudi koji bi kako volonterski, tako i kroz direktno učestvovanje u implementaciji mnogobrojnih projekata zajedno ostvarili svoj i društveni interes na nivou opštine Kosjerić.Implementiranje ideje predstavlja prepreka prostora koji K-Town Group ne poseduje u meri adekvatnoj ovom obimu. Problem prostora predstavljen je svim prisutnima i pomoć direktno zatražena od stane SO Kosjerić, gde je menadžer Pero Misailović obećao skoro rešenje ovog problema.

Pored navedenog, na okruglom stolu je zatim pokrenuta diskusija o gorućim problemima mladih Kosjerića (nezaposlenost, nedostatak podrške  mladima od strane lokalne samouprave, malobrojne i neadekvatne mogućnosti za zabavu, zagađenost, nedostatak dodatnog obrazovanja, alkoholizam, narkomanija) gde su svi prisutni aktivno učestvovali dajući svoje predloge, stavove i razmišljanja.

Tom prilikom, direktorica zdravstvenog centra Kosjerić Ljiljana Kosorić, izdvojila je problem narkomanije i alkoholizma kao jedan od najzastupljenijih problema opštine Kosjerić, a produkt logičnog sleda problema sa kojima se suočavamo poslednjih desetak godina u čitavoj zemlji. Ljiljana Kosorić je podvukla da je edukacija, kako samih roditelja, tako i dece, od izuzetnog značaja i da veliki procenat ovih problema potiče iz najbližeg okruženja, dakle porodice.Predsednik opštinskog odbora Demokratske stranke Milenko Jevtić osvrnuo se na trenutni položaj mladih i tom prilikom iskoristio prisustvo predstavnika srednjoškolaca obrativši im se pitanjem ''Šta je to što je mladima potrebno u Kosjeriću?'', predložio konkretno delovanje ka rešavanju problema počevši od dodele prostora i zatražio direktno uključivanje i pomoć od strane lokalne samouprave ''jer je odgovornost upravo na svima nama''.

Po završetku okruglog stola zaključeno je da je to samo početak ka putu rešenja problema mladih Kosjerića, da je neminovno baciti akcenat na implementaciju ideje ostanka mladih u svojoj opštini (rezultat istraživanja je pokazao da je 88% mladih spremno da napusti Kosjerić), kao i pružanje pomoći i saradnje između mladih i institucija i aktivnije uključivanje lokalne samouprave i njenih organa.
Takođe, obećan je uskori sastanak sa predstavnicima SO Kosjerić povodom pitanja Kluba Omladine i pomenutog prostora.

PREZENTACIJA U BIOSKOPSKOJ SALI DOMA KULTURE U KOSJERIĆU

Takođe, u  petak 9. decembra 2005, đacima srednje Tehničke škole prezentiran je izveštaj istraživanja o potrebama i položaju mladih u Kosjeriću u bioskopskoj sali Doma kulture u Kosjeriću. Srednjoškolci, zajedno sa svojim profesorima, upoznati su i sa idejnim rešenjem problema mladih koje je poteklo od udruženja građana K-Town Group.Potom, prisutnima je prikazan kratki film o Mladim Istraživačima Srbije posle čega su se članovi K-Town Group-e obratili srednjoškolcima sa rečima: ''Potpuno smo svesni položaja mladih u Kosjeriću i verujemo da vam ovi izneseni podaci ne govore ništa novo. Ipak, po prvi put imamo priliku da se suočimo i sa konkretnim statističkim a poražavajućim podacima. Svakako, kao najveći problem vidimo nezainteresovanost i apatiju mladih da učine neki korak ka rešavanju sopstvenih problema i svog položaja u društvu. Možemo da razumemo nezainteresovanost, ona je svakako posledica svih ovih godina i stanja u kom se nalazimo kao i okruženja u kom smo vaspitavani i odrastali. U ime K-Town Group, mi možemo da vam ponudimo mogućnost dodatnog usavršavanja kroz radionice i treninge, možemo da vas povežemo sa uspešnim mladim ljudima i tako vam pomognemo da budete deo onih koji odlučuju o svojim sudbinama....''

K-Town Group smatra da je mala posećenost (samo 40-tak srednjoškolaca) ovoj prezentaciji upravo ogledalo stanja mladih u Kosjeriću.

Napisali Miloš Božović i Anabela Jevtović

» Spisak svih projekata