[HOME]

EKOsjerić

 

[ O NAMA ]
[ O KOSJERICU ]
[ PROJEKTI ]
[ LINKOVI ]
[ FAJLOVI ]
[ KONTAKT ]

 

Akcija ekolo škog javnog zastupanja EKOsjerić je projekat K-Town group-a koji je nastao kao nužna reakcija na veoma loše stanje životne sredine u opštini Kosjerić.

Izlaskom na teren aktivisti K-Town group-a su nizom fotografija dokumentovali brojne izvore zagađenja i kao zagađivače registrovali lokalna preduzeća: fabriku cementa Titan, postrojenje za proizvodnju boja Irkom i fabriku za proizvodnju kablova Elkok.

Kao najveći zagađivač je označen FC Titan. Merenjem koje je izvršila agencija Greenlimes iz Beograda utvrđeno je da je zagađenje vazduha 8-12 puta veće od zakonom dozvoljenog. Prvo merenje je izvršeno od 20.11.2003. do 18.12.2003. godine, u vreme rada FC Titan, kada je nivo registrovanog zagađenja bio izuzetno visok. Drugo merenje je izvršeno od 09.09.2004. do 23.02.2004. godine, u vreme kada FC Titan nije radila, i tada dobijeni rezultati su bili u granicama zakonom propisanih referentnih vrednosti. Zaključak agencije koja je izvršila merenje je da glavni izvor zagađenja predstavlja FC Titan.

Veliki problem predstavlja, pored visokog nivoa cementne prašine, i prisustvo teških metala, naročito arsena koji predstavlja direktan kancerogeni elemenat. Registrovano je 4 puta veće prisustvo arsena od zakonom dozvoljenog. Poseban problem je predstavljao i to što je FC Titan planirao da pusti u pogon i postrojenje za mlevenje i loženje petrol koksa. Samo postrojenje je bilo izgrađeno nelegalno i bez bilo koje zakonom propisane dozvole.

Lokalne reke su takođe ugrožene radom fabrika, jer FC Titan, Irkom i Elkok nemaju uređaje za prečišćavanje otpadnih voda i ispuštaju otpadne vode direktno u reke Kladorobu i Skrapež.

Ako se sa ovim rezultatima poveže i podatak Regionalnog zdravstvenog centra Užice izdat 22.01.2004 godine, nesporno je građani Kosjerića plaćaju visoku cenu zagađenja svoje životne sredine. Prema podacima Regionalnog zdravstvenog centra Užice, opština Kosjerić prva je u regionu po broju umrlih, smrtnosti od kancera, disajnih bolesti, srčanih bolesti; a druga po smrtnosti odojčadi.

Prema podacima zdravstvene ustanove iz Kosjerića u poslednje dve godine registrovana su 1.364 nova slučaja akutnog bronihitisa i astme od čega 342 slučaja predstavljaju deca. Opština Kosjerić, po poslednjem popisu iz 2002. godine, ima samo 14.001 stanovnika, tako da su ovi podaci poražavajući.

Cilj projekta EKOsjerić je da se utiče na nadležne institucije da reše veliki problem zagađenja sa kojim se suočava opština Kosjerić.

Prvi deo naše kampanje je imao za cilj informisanje stanovništva o katastrofalnom stanju u kojem se nalazi naša op š tina. Naime, K-Town Group je ispitivanjem građana, kroz anketu o informisanosti u pogledu stanja zagađenja, došao do rezultata da skoro 60 procenata ispitanika smatra da su slabo ili potpuno neinformisani. Akcija se odvijala „od vrata do vrata" i postavljanjem uličnih štandova gde su volonteri K-Town Group-a delili građanima flajere sa slikama i informacijama o trenutnom ekološkom stanju. U akciji je učestvovalo preko trideset volontera od kojih je najstariji imao 75 godina. Pored direktnog kontakta sa građanima aktivisti su preko lokalnih, regionalnih i republičkih medija informisali stanovništvo o svim aktivnostima K-town Group-a za vreme trajanja projekta.

K-Town group je kontaktirao i informisao nadležna ministarstva o problemu zagađenja kojim su pogođeni građani Kosjerića. Pored toga, naši predstavnici su učestvovali u radu ekološke komisije koja je formirana od strane SO Kosjerić.

U drugom delu kampanje naši aktivisti su nizom akcija motivisali stanovništvo da građanskom akcijom utiče na nadležne institucije da krenu u rešavanje nagomilanih ekoloških problema. Postavljanjem improvizovanog postrojenja za proizvodnju čistog vazduha članovi K-town group-a su simbolično iskazali potrebu samih građana Kosjerića kojima je neophodan čist vazduh. Takođe, aktivisti su nizom performansa informisali novinare koji su došli na konferenciju za medije u organizaciji FC Titan o pravom stanju u pogledu životne sredine u Kosjeriću.

Pored toga, aktivisti K-town group-a su krenuli u izradu elaborata o štetnom uticaju FC Titan po životnu sredinu.

U Kosjeriću je 3. maja u organizaciji udruženja građana K-Town Group održan veliki protestni skup protiv zagađenja u opštini Kosjerić. Ovo je ujedno i prvo mirno protestno okupljanje koje nije vezano za politiku, već je isključivo civilna akcija.

Oko trista građana Kosjerića je krenulo u protestnu šetnju do lokalnih zagađivača kojima su predali protestno pismo u kome se zahteva hitno rešavanje nagomilanih ekoloških problema. Lokalnim zagađivačima, SO Kosjerić i resorinim ministarstvima je ostavljen rok od 20 dana za početak razgovora u cilju izrade plana kojim bi se rešili problemi.

11. maja 2005. godine je u prostorijama SO Kosjerić održan sastanak rukovodstva FC Titan, predstavnika lokalane samouprave i Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine u cilju iznalaženja rešenja za postojeće ekološke probleme. Na izričit zahtev direktora Uprave za zaštitu životne sredine, gospodina Miroslava Nikčevića, sastanku su prisustvovali i predstavnici K-Town Group-a. Naše prisustvo smo iskoristili da izrazimo nezadovljsto što i drugi zagađivači nisu pozvani na sastanak i istom prilikom smo gospodinu Nikčeviću predali Elaborat o štetnom uticaju FC Titan. Epilog sastanka je izražena neophodnost nastavka pregovora između FC Titan i predstavnika SO Kosjerić na iznalaženju rešenja.

Razgovori između FC Titan i SO Kosjerić su nastavljeni ali bez prisustva predstavnika K-Town Group-a. Naša organizacija je u više navrata tražila od predstavnika SO Kosjerić da bude uključena u razgovore ali nam to nije dozvoljeno.

Predstavnici SO Kosjerić i FC Titan su postigli sporazum i potpisali su ugovor 14. decembra 2005. godine. Kao garanti, ugovor su potpisali predstavnici Ministarstva za kapitalne investicije i Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine.

K-Town group-u je ostavljena samo mogućnost da prati izvršavanje ugovorenih obaveza i da eventualno uloži određene sugestije kada Plan detaljne regulacije bude dat na javni uvid.

 

 

» Spisak svih projekata