[HOME]

KOSJERIĆ OTVORENIH VRATA

 

[ O NAMA ]
[ O KOSJERICU ]
[ PROJEKTI ]
[ LINKOVI ]
[ FAJLOVI ]
[ KONTAKT ]

KOSJERIĆ OTVORENIH VRATA

 

Kosjerić otvorenih vrata je tromesečni projekat (1. avgust - 15. novembar 2005. godine), podržan od strane USAID/IRD i SO Kosjerić.

Za ciljeve projekta UG K-Town Group je postavilo: obezbediti bogatiji kulturni život mladih i njihovu kultunu afirmaciju i edukaciju u gradu; dati mladima priliku da upoznaju druge kulture, razviju toleranciju i razumevanje prema različitim nacijama i manjinama; promovisati i razvijati kreativnost, timski rad, volonterizam, umetnost i interkulturalizam; prevazilaziti stereotipe i predrasude o drugim nacijama i smanjiti me?uetničku distancu me?u učesnicima, ali i u široj javnosti.

Aktivnosti projekta održane dve faze:

Prva faza realizovana je u avgustu, pod nazivom Četvrti međunarodni umetnički kamp-Kosjerić. Zbog velikog opsega ove aktivnosti, ona se tretira kao zaseban projekat.Druga faza aktivnosti podrazumevala je radionice o multikulturalizmu, uz završnu izložbu radova i prezentaciju kampa pod nazivom Korak u svet, kao i Susret mladih iz Sjenice, Novog Pazara i Kosjerića sa izložbom Istorija detinjstva.Tako je za 20 mladih iz Kosjerića u toku 5 vikenda u septembru i oktobru održano 5 radionica, a 30. oktobra otvorena je izložba Korak u svet, kojoj je prisustvovalo oko 150 posetilaca. Načini izražavanja sopstvenog gledišta jedne kulture izraženi su kroz fotografije, slajd šou, odevne i druge predmete, video prezentaciju, priče o ličnom iskustvu, likovne izraze.Susret Sjenica - Novi Pazar - Kosjerić podrazumevao je učešće 90 učenika (40 iz Novog Pazara i Sjenice i 50 iz Kosjerića) u predstavljanju ranije pripremljenog programa sa temom Istorija detinjstva (12. novembra u Narodnoj biblioteci u Kosjeriću), kao i druženje i razmenu u Tehničkoj školi, 13. novembra, uz projekcije filmova sa kampa, muziku, mini žurku. Umetničkom programu Istorija detinjstva prisustvovalo je oko 100 posetilaca. Svoje ideje, nastale istraživanjem prošlosti, učenici su, uz pomoć mentora, oblikovali raznim tehnikama i izrazima. Primetan je bio različit duh u svakom od tri grada, koji je čitav ambijent samo činio živopisnijim. Bile su to nove fotografije sa starim motivima, u Sjenici npr, dok, mahom obradjene stare fotografije u druga dva grada. Zatim predmeti za igru, odevni predmeti, razni predmeti za praktičnu upotrebu, kolaži, intervjui, literarni radovi, poetska reč, muzika, kao i savremenije predstave u vidu performansa i video rada.Ukupan broj poseta umetničkim programima u ovom projektu procenjuje se na 650 posetilaca.Ukupan broj učesnika u svim aktivnostima projekta iznosi 225.

Sve ovo govori o postignutim pozitivnim efektima koji su se u pripremi projekta planirali.. Pokazalo se da su mladi u Kosjeriću ohrabreni, isprovocirana je njihova kreativnost, pokrenuli su inicijativu i samostalne akcije, a to ukazuje na jačanje ovdašnjih kapaciteta za dalju organizaciju sličnih programa.Zahvaljujemo USAID/IRD na velikoj podršci.

» Spisak svih projekata